https://3han.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/ari.png

302 – ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

Hibe Desteğinin Amaçları Nelerdir?

Bu tedbir spesifik olarak çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde yatırımların modernizasyonu, oluşturulması, genişletilmesi ve yeniden inşası aracılığıyla kırsal faaliyetlerin oluşturulmasını, çeşitlendirilmesini ve geliştirilmesini hedefleyecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen konularda tarımsal ve tarım dışı faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır:

 • Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi: Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanını içermektedir.
 • Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesini içermektedir.
 • Zanaatkârlık ve katma değerli ürünler: Zanaatkarlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasını içermektedir.
 • Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri: Konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerini içermektedir.
 • Su ürünleri yetiştiriciliği: İç sularda üretimi ve ürün satışı yapan restoranları içermektedir.
 • Makine parkları: Yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımları içermektedir.
 • Yenilenebilir enerji yatırımları: Elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları, içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği, elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

Tedbirlerin Kapasite ve Destek Oranları

301-1

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı

Limit Yok
Açık Alan: 20 Da - Kapalı(Sera) Alan: 10 Da

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Limit Yok
Açık Alan: 20 Da - Kapalı(Sera) Alan: 10 Da

Mantar ve Misel Üretimi

Limit Yok
Açık Alan: 20 Da - Kapalı(Sera) Alan: 10 Da

Fide Fidan

Limit Yok
Açık Alan: 20 Da - Kapalı(Sera) Alan: 10 Da
301-2

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Bal ve Diğer Arıcılık ürünleri

Kovan
En Az
Kovan
En Çok

Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin işlenmesi ve Paketlenmesi

Limit Yok
Limit Yok
302-3

Zanaatkârlık ve Yerel Ürün İşletmeleri

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Zanaatkarlık

Limit Yok
Limit Yok

Katma Değerli Ürünler
(Süt İşleme)

Limit Yok
10
ton / gün

Katma Değerli Ürünler
(Et İşleme)

Limit Yok
0,5
ton / gün
302-4

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Konaklama Tesisleri

Limit Yok
25 Oda

Yeme-içme Tesisleri

Limit Yok
Limit Yok

Rekreasyon Tesisleri

Limit Yok
Limit Yok

Konaklama ve Yeme-içme Tesisleri

Limit Yok
25 Oda

Konaklama ve Rekreasyon Tesisleri

Limit Yok
25 Oda

Yeme-içme ve Rekreasyon Tesisleri

Limit Yok
Limit Yok

Konaklama, Yeme-içme ve Rekreasyon Tesisleri

Limit Yok
25 Oda
302-6

Makine Parkları

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe
Limit Yok
Limit Yok
302-5

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe
ton / yıl
En Az
ton / yıl
En Çok
302-7

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

En Düşük Hibe
0 %
En Yüksek Hibe
0 %
En Düşük Bütçe
En Yüksek Bütçe

Jeotermal Enerji Santralleri

Limit Yok
1 MW

Rüzgar Enerji Santralleri

Limit Yok
1 MW

Biyokütle Enerji Santralleri

Limit Yok
1 MW

Yoğunlaştırılmış Güneş enerjisi Santralleri

Limit Yok
1 MW

Mikro Kojenerasyon Sistemleri

Limit Yok
100 kWe
Spesifik Uygunluk Kriterleri?

302-1     Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

 • Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
 • Açık arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği hariç), sera büyüklüğü ve mantar ile misel üretim alanı maksimum 1 hektar olmalıdır.
 • Bitkilerin işlenmesi ve /veya paketlenmesi sektöründe, yararlanıcı, başvuru esnasında tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

302-2     Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

 • Başvuru sahibi bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
 • Arıcılar, arıcılık kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır. (Mevcut işletmeler başvuru aşamasında, yeni işletmeler nihai ödeme talebi sırasında)
 • Bal ve arı ürünleri için, yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı, nihai ödeme talebi sırasında gerçekleştirilmek üzere, yararlanıcı başına minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile sınırlıdır.
 • Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovanların üretimi için kovan sayısındaki sınırlama dikkate alınmayacaktır.
 • Ana arı üretimi için yararlanıcının, nihai ödeme talebi esnasında, geçerli bir yetiştirme lisansına sahip olması gerekmektedir.
 • Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanununa uygun olarak tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

302-3     Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

 • Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
 • Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise, yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla birlikte, tanıtım standları veya satış noktaları, yatırımın gerçekleştiği ilin kırsal olmayan alanlarında olabilir.
 • Desteklenecek faaliyetler “Zanaatkarlık Listesi”nde yer almaktadır.
 • Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler kapsamında yalnızca mikro işletmeler Tarımsal ürünlerin birincil üretimi bu tedbir kapsamında uygun değildir.
 • Süt işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 10 ton/gün olacaktır.
 • Et işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 0,5 ton/gün olacaktır.
 • Katma değerli ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi için yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
 • Katma değerli ürünler aşağıdaki gibidir. Bunların dışında üretilen ürünler kabul edilmeyecektir:

Katma değerli ürün:

Bir ürünün fiziksel durumunda ya da görünümünde meydana gelen değişikliği ifade eder, örneğin çilekten çilek reçeli yapmak gibi.

Gıda Ürünleri;

Et işleme (en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve süt işleme (en fazla 10 ton/gün işleme kapasitesi), Meyve ve Sebze İşleme (Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze Suları, Konserve, Sirke, Közleme, Salamura, Ekşiler, Ezme), Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri, Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı, Boza, Salep, Bakliyat (İşleme ve Paketleme), Mısır Kurutma, Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller), Baharatlar, Kaya Tuzu, Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler, Pamuk Yağı, Defne Yağı, Susam Yağı, Soslar, Kemik suyu

Gıda Olmayan Ürünler:

Sabun, Gülsuyu, Pelet (biyo-yakıt) ve Briket (biyo-yakıt), Prina

302-4     Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler

 • Bu faaliyet kapsamındaki yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olmalıdır.
 • Konaklama tesisleri, nihai ödeme talebine kadar, “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca belgelendirilmelidir.
 • Nihai ödeme talebi esnasında işletmenin kapasitesi maksimum 25 oda olmalıdır.
 • Yeme-içme tesisleri için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır ve tanınmalıdır. Yeni

302-5     Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.

 • Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla birlikte yatırımının uzantısı olarak restoran veya satış noktası aynı ilde yer alan kırsal olmayan bir alanda olabilir.
 • Su ürünleri işletmesi, nihai ödeme talebi sırasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda tanımlandığı üzere belgelendirilmelidir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
 • Eğer yatırım bir restoran veya satış noktası içeriyor ise başvuru sahibinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda tanımlandığı üzere bir su ürünleri yetiştiricisi olması gerekmektedir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
 • Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır.
 • Desteklenecek türler şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık) (Clarias Lazera), Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.).

302-6     Makine Parkları

 • Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların kırsal alanda olması gerekmektedir.
 • Sadece Üretici örgütleri başvuru yapabilecektir.( Üretici örgütleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre tarımsal amaçlı kooperatifler, 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda verilen tanımlara
 • uymak zorundadır.)
 • Destek talep edilen tüm inşaat işleri ve makine ekipmanlar, başvuru yapan üretici örgütünün faaliyet alanları dikkate alınarak değerlendirilecektir.
 • Bu sektörde destek talep edilen makine ekipmanların üretici örgütü tarafından üyelerine ortak kullanıma yönelik olarak kiralanması amaçlanmaktadır. Kendi bünyesinde sabit olarak tesis edeceği ve/veya kullanacağı makine ekipmanlar destek kapsamında olmayacaktır.

302-7     Yenilenebilir Enerji Tesisleri

 • Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.
 • Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur; Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için)
 • 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar)
 • Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:
 • Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir
 • doküman/sertifika sunacaktır.
 • Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.
Sıralama Kriterleri Nelerdir?

SIRALAMA KRİTERLERİ

KRİTER PUAN
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa 15
Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyünde ise 10
Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa 15
Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa 15
Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse 10
Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 20
Başvuru sahibi gerçek kişi veya üretici örgütü ise 15
TOPLAM

100

Not: Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvurular uygun olarak değerlendirilmeyip, reddedilecektir.