https://3han.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/tkdk.png

TKDK

IPARD (TKDK) Programı; Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD destekleri ülkemizde TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU tarafından verilmektedir.

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
Afyonkarahisar Balıkesir Diyarbakır Kahramanmaraş Manisa Sivas
Ağrı Burdur Elazığ Karaman Mardin Şanlıurfa
Aksaray Bursa Erzincan Kars Mersin Tokat
Amasya Çanakkale Erzurum Kastamonu Muş Trabzon
Ankara Çankırı Giresun Konya Nevşehir Uşak
Ardahan Çorum Hatay Kütahya Ordu Van
Aydın Denizli Isparta Malatya Samsun Yozgat

Not: 302 Tedbiri Kapsamında kırmızı ile yazılı illerde destek oranı %65’dir.

Destek Kapsamındaki Yatırım Konuları

101
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
103
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
302
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme